V75 22 januari

V75-1: 2, 3, 4 och 5 är alla riktigt startsnabba. Det lär bli rejäl körning och med tanke på startspåren håller jag 2 Lass Revenue som loppets knappa spetsfavorit.

V75-2: 3 Japiro Queen tar nog ledningen och det låter som man vill testa där.

V75-3: 2 Lucifer Lane är snabb och försöker hålla ut 3 Halva von Haithabu som är en startraket. Utifrån kommer 6 Disco Volante som felfri borde bli släppt till spets.

V75-4: 5 Sundbo Komet har en bra chans att tidigt sitta i ledningen.

V75-5: 4 Global Classified visade startsnabbhet senast och borde komma till spets.

V75-6: 3 Ninja Zon är riktigt snabb och har bra chans att spetsa initialt. 4 Ture L.A. borde hålla ut 5 Es Trenc och 6 King of Greenwood för att sedan köra sig till tät.

V75-7: 5 Baritone Artist är snabbast den första biten. 4 Beartime och 6 Upper Face borde göra upp om att vara först framme och överta. Liten fördel 6 Upper Face.